Over ons - Privacyverklaring

Privacyverklaring Technigro bv

Technigro bv hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:
1. Waarom zou u gegevens aan Technigro bv verstrekken?
2. Aan wie kan Technigro bv gegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Hoe worden de gegevens beschermd?
5. Welke rechten heeft u?
6. Speciale informatie voor ouders.
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Technigro bv verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om indien van toepassing:
• Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop u recht geeft;
• Specifieke informatie aan te vragen;
• Deel te nemen aan online-forums;
• Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn;
• Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;
• Op internet producten van Technigro bvte kopen.
• Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail te benaderen met nieuws over onze producten en acties.
• Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Technigro bv en/of haar producten toe te sturen.
• Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

2. Aan wie kan Technigro bv gegevens verstrekken?
Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal Technigro bv uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
Technigro bv verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Technigro bv verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de Technigro b.v. Privacyverklaring.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een ‘online-winkelwagentje’ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com/
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Technigro gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

5. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door naar uw online-profiel te gaan of door een kopie van uw profiel op te vragen bij onderstaand adres.
Omdat Technigro duizenden producten verkoopt in honderden verschillende landen, kan het zijn dat u ons al eerder uw persoonlijke herkenbare gegevens hebt verstrekt via een antwoordkaart, een van onze callcenters of op een andere manier. Uw beslissing om u nu niet te registreren heeft geen invloed op de gegevens die u al eerder aan Technigro verstrekt hebt. U hebt natuurlijk wel altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor elk online-contact met Technigro of om de gegevens van uw persoonlijke profiel te wijzigen.

6. Speciale informatie voor ouders
Ondanks dat over het algemeen de website niet gericht zal zijn op kinderen onder dertien jaar, is het beleid van Technigro bv erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden.
Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Technigro bv, kunt u contact opnemen met:

Technigro bv
Afdeling Verkoop
Poppenbouwing 26 b
4191 NZ Geldermalsen

Telefoon: 0345-582288

Ten slotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Klik hier voor het contactformulier.


  © 2007 Technigro bv - Gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden